Hallinnollisen tietoturvallisuuden konsultointia

Yrityksille ja organisaatioille

Koko Suomen alueella


Esimerkkejä toimeksiannoista:
  • Tietoturvan kypsyystason arvioinnit ja kehityskohteiden määrittely (esim. ISO 27001, CSF, Julkri).
  • Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöönotto.
  • Riskienhallinnan kehittäminen tukemaan yrityksen toimintaa.
  • Tietoturvan poikkeamien ja häiriönhallinnan suunnittelu ja jalkauttaminen.
  • Tietoturvan dokumentointi (politiikat, prosessit, ohjeet).
  • Henkilöstön tietoturvakoulutukset eri sidosryhmille.
  • Jatkuvuuden hallinnan suunnittelu ja jalkauttaminen.
  • Tietoturvapäällikkö palveluna.

Yhteystiedot:
juhani.lahti@firio.fi
040-545 3066