Firion nimi kätkee taakseen tarinan, joka yhdistyy sen kotipaikkaan, Lapin sydämessä sijaitsevaan Sallan kuntaan.

Nimi “Firio” muodostuu seuraavista sanoista: Finnish, Innovations, Resilience, Indigenous, and Outdoors.


Finnish viittaa yrityksen suomalaisiin juuriin ja korostaa sen sitoutumista kotimaiseen laatuun.
Innovations kuvastaa Firion keskeistä toimintaa, joka keskittyy innovatiivisten palveluiden tuottamiseen, erityisesti yritysturvallisuuden ja tietoturvan osa-alueilla.
Resilience ilmentää paikallisten ihmisten, luonnon sekä yrityksen itsensä sitkeyttä ja kykyä mukautua vaihteleviin olosuhteisiin – olipa kyseessä sitten äärimmäiset sääolosuhteet tai talouden vaihtelut.
Indigenous kunnioittaa alueen alkuperäiskulttuuria ja -perinteitä, erityisesti saamelaisia, jotka ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa.
Outdoors kuvastaa Sallan ja laajemmin Lapin alueen ainutlaatuista luontoa. Firio kannustaa kaikkia nauttimaan alueen puhtaista luonnonvaroista, rohkaisee ihmisiä tutustumaan luontoon ja kokemaan sen terapeuttiset vaikutukset.