1. Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, millä tavoin Firio Oy (jäljempänä Firio) käyttää ja suojaa sivuston käyttäjän henkilötietoja.
Firio noudattaa hyviä verkkokaupankäynnin tapoja ja kunnioittaa asiakkaiden tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa. Firio on sitoutunut huolehtimaan kaikkien käyttäjiensä yksityisyydestä parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli pyydämme käyttäjää ilmoittamaan henkilötietoja, joilla käyttäjä voidaan sivuilla tunnistaa, vakuutamme että annettuja tietoja käytetään ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Firio päivittää tätä selostetta ajoittain sivustoja päivitettäessä. Firio pyrkii tiedottamaan käyttäjää merkittävistä muutoksista henkilökohtaisesti. Käyttäjää kannustetaan kuitenkin tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen tiedot säännöllisin väliajoin päivitysten varalta.

2. Tallennettavat tiedot

Tallennamme sivuston käyttäjästä seuraavia tietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite
 • tiedot yrityksestä, jota käyttäjä mahdollisesti edustaa
 • sivuston käyttäjätunnus, salasana ja tieto käyttöoikeuksista
 • muita asiakaskohtaisia tietoja, esimerkiksi kyselyt ja tarjoukset
 • tilaushistoria
 • ostokäyttäytymistä ja kiinnostuksen kohteita koskevat tiedot
 • IP-osoite
 • kieli
 • muut asiakkaan mahdollisesti antamat tiedot

3. Käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

Firio käsittelee sivuston käyttäjän henkilötietoja verkkokaupan liiketoiminnan toteuttamiseksi. Firion verkkokaupan liiketoiminta sisältää palvelun ylläpitämiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden muodostamiseen ja ylläpitoon, sivuston turvallisuuden varmistamiseen, sekä Firion palveluiden ja tuotteiden markkinointiin. Firion verkkokaupan liiketoimintaan voi liittyä myös käyttäjien kyselyihin vastaamiseen ja käyttäjien pyyntöjen toteuttamiseen.
Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parempaa palvelua. Käsittelemme henkilötietoja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • rekisteröityminen ja käyttöoikeuksien hallinta
 • yhteydenpito asiakkaisiin
 • palveluiden ja tuotteiden parantaminen
 • tilausten hallinnointi
 • lähetysten ja laskutuksen toimittaminen ja seuranta
 • sisäiseen kirjanpito ja tilastojen laatiminen
 • mahdollisten reklamaatioiden, asiakaspalautteiden ja muiden yhteydenottojen käsittely
 • suoramarkkinointi

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä kolmansille osapuolille. Kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietoja Firion lukuun ja Firion antamien ohjeiden mukaisesti.
Käyttäjällä ei ole velvollisuutta antaa henkilötietoja Firiolle. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, ettei Firio voi tarjota käyttäjälle kaikkia palveluita, mikäli käyttäjä kieltäytyy antamasta henkilötietojaan.
 

4. Miten henkilötiedot kerätään

Firio kerää henkilötiedot käyttäjältä itseltään. Käyttäjä antaa tietoja itse esimerkiksi luodessaan käyttäjätunnukset palveluun tai tehdessään tilauksia palvelussa. Tietoja voidaan kerätä käyttäjältä myös sivuston muun käytön yhteydessä.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti asiakkuuden ajan. Joissain tapauksissa Firio säilyttää henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Tällaisia lakisääteisiä velvoitteita seuraa esimerkiksi kirjanpitolaista.

6. Tietojen luovutukset ja siirrot

Firio luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan lain sallimissa tai edellyttämissä tilanteissa. Voimme luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi asiakkaillemme tai yhteistyökumppaneillemme asiakkaan tai muun sivuston käyttäjän ostaessa tuotteita tai palveluita Firiosta. Tietyissä tapauksissa luovutamme henkilötietoja myös palveluntarjoajillemme, jotka voivat käsitellä henkilötietoja myös omiin tarkoituksiinsa, mukaan lukien analytiikkaan. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös viranomaisille,
Jotkut Firion palveluntarjoajista saattavat sijaita Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, mukaan lukien Yhdysvalloissa. Tällaisten maiden lainsäädäntö ei välttämättä takaa henkilötiedoille vastaavaa suojaa, kuin EU:n lainsäädäntö. Kun Firio siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, henkilötietojen suojasta huolehditaan asianmukaisten suojatoimien avulla, kuten käyttämällä siirrossa EU komission mallisopimuslausekkeita tai Privacy Shield -järjestelmää.

7. Tietoturvallisuus

Olemme sitoutuneet huolehtimaan asiakkaidemme tietoturvasta. Kaikki henkilökohtaisia tietoja käsittelevät osat sivustoillamme ovat asianmukaisesti suojattuja, emmekä luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta, ellei meillä ole siihen lakisääteistä velvollisuutta.

8. Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka vaatii luvan tietokoneelle tallentumiseksi. Kun käyttäjä hyväksyy evästeen asettamisen, se auttaa verkkoliikenteen analysoimisessa tai tietää milloin käyttäjä käy jollain tietyllä sivulla. Evästeet sallivat verkko-ohjelmien vastata käyttäjälle yksilöidyllä tavalla, sillä ne voivat räätälöidä toimintojaan käyttäjän mieltymysten mukaisesti keräämällä ja muistamalla käyttäjän aiempia toimintoja.
Firio käyttää evästeitä käytettyjen sivujen tunnistamiseen. Tämä auttaa meitä tarkastelemaan liikennettä sivustoillamme ja parantamaan sivustojamme sekä palveluitamme. Käytämme tietoja ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin, jonka jälkeen tiedot poistetaan järjestelmästämme.
Evästeet auttavat Firiota tarjoamaan käyttäjille miellyttävämmän sivuston seuraamalla sivuja, jotka ovat suosittuja tai ei-suosittuja. Eväste ei luovuta mitään käyttäjätietoja, joita käyttäjä ei ole hyväksynyt ja käyttäjä voi itse valita hyväksyykö evästeet vai ei. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletuksena, mutta ne voidaan estää selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia joillain sivuilla.

9. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on seuraavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

9.1 Oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Käyttäjällä on koska tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin. Oikeuden käyttäminen on maksutonta. Käyttäjä voi toimittaa suoramarkkinoinnin vastustamista koskevan ilmoituksen Firiolle tämän tietosuojaselosteen lopussa olevien yhteystietojen avulla.

9.2 Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Käyttäjällä on oikeus saada tietää, mitä käyttäjän henkilötietoja Firio käsittelee, ja oikeus saada kopio näistä tiedoista. Lisäksi käyttäjällä on oikeus saada virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai epätarkat henkilötiedot oikaistuksi tai poistetuksi. Mikäli käyttäjä on rekisteröitynyt Firion verkkokauppaan, käyttäjä voi käyttää tätä oikeuttaan ensisijaisesti muuttamalla käyttäjätietoja omalla tilillään. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi esittää henkilötietojen oikaisua tai poistamista koskevan pyynnön Firiolle tämän tietosuojaselosteen lopussa olevia yhteystietoja käyttäen.

9.3 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Käyttäjällä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvän syyn perusteella vastustaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jota Firio käsittelee verkkokaupassaan. Tällöin Firio jatkaa henkilötietojen käsittelyä ainoastaan, jos Firio kykenee osoittamaan, että sillä on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy henkilötietojen käsittelyyn, ja tällainen syy syrjäyttää käyttäjän edut ja oikeudet. Käyttäjä voi toteuttaa vastustamisoikeuttaan käyttämällä tämän tietosuojaselosteen lopussa olevia yhteystietoja. Henkilötietojen käsittelyn vastustamista koskevan ilmoituksen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa Firiolle se käyttäjän henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy, jonka perusteella käyttäjä vastustaa käsittelyä.

9.4 Oikeus rajoittaa käsittelyä

Käyttäjällä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteessa, jossa käyttäjä on ilmoittanut vastustavansa henkilötietojen käsittelyä tai esittänyt muun oikeuden käyttöä koskevan pyynnön, johon käyttäjä odottaa Firion vastausta. Mikäli käyttäjä esittää käsittelyn rajoittamista koskevan vaatimuksen, Firio lopettaa henkilötietojen muun käsittelyn, paitsi tietojen säilyttämisen, ellei Firiolla ole erityistä laissa määriteltyä perustetta käsittelyn jatkamiseen.

9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjällä on tietyin edellytyksin oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Kyseinen oikeus koskee ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita Firioo käsittelee käyttäjän suostumuksen perusteella tai käyttäjän ja Firion välisen sopimuksen toteuttamiseksi ja jotka käyttäjä on itse toimittanut Firiolle.

9.6 Oikeus peruuttaa suostumus

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus koska tahansa veloituksetta.

9.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli käyttäjä katsoo, että Firio käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti, käyttäjällä on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa henkilötietojen käsittelystä vastaava valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10 Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Firio Oy
Varvikontie 77
98900 SALLA
Y-Tunnus: 3139105-9
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:
Juhani Lahti, juhani.lahti@firio.fi
Käyttäjä voi käyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Firioon kirjallisesti yllä mainittuja yhteystietoja käyttäen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@firio.fi.

Seuraa meitä Facebookissa